Ruilen & extra opvang

Soms wil je eens een dag opvang ruilen. Dat begrijpen wij. Bij Kindcentrum De Boomhut bieden wij je de mogelijkheid om twee keer per maand een dag te ruilen. Via de app of ouderlogin vraag je dit eenvoudig aan.

Ruilen kan onder volgende voorwaarden:

  • Er moet plaats zijn in de groep.
  • De ruiling vindt plaats in dezelfde, een voorafgaande of aansluitende week.
  • Er hoeft geen extra pedagogisch medewerker ingezet te worden.

Aan ruilen zijn geen kosten verbonden. Het vervangen van een dagdeel door sluiting van de locatie op basis van een vastgestelde sluitingsdag of landelijke erkende feestdag, valt niet onder deze service.

Extra opvang

Heb je een keer extra opvang nodig? Ook dat kun je de ouderlogin aanvragen.

Het aanvragen van een extra dagdeel kan onder de volgende voorwaarden:

  • Er moet plaats zijn in de groep (het kind wordt alleen na schriftelijke toestemming van de ouders in een andere groep opgevangen).
  • Er hoeft geen extra pedagogisch medewerker ingezet te worden.
  • Na akkoord van de aanvraag is de extra dag of dagdeel een feit en kan niet meer gewijzigd worden.

.