Pedagogiek

Bij Kindcentrum De Boomhut draait het natuurlijk om… de kinderen! Het belangrijkste is dat jouw kind het leuk en gezellig heeft bij ons, zich veilig en geaccepteerd voelt en zo goed mogelijk wordt ondersteund in zijn of haar ontwikkeling.

We hebben dan ook een aantal ‘opvoedingsdoelen’ in onze kinderopvang, namelijk:

Het bieden van emotionele veiligheid.

Kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen. We kijken hoe je kind zich voelt en bieden deskundige begeleiding.

Ontwikkelen van persoonlijke competenties.

We respecteren ieder kind. Daarnaast begeleiden en stimuleren we je kind om zelfvertrouwen op te bouwen, initiatief te tonen en interesses te ontwikkelen.

Ontwikkelen van sociale competenties.

Kindcentrum De Boomhut leert kinderen een breed scala aan sociale kennis en vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan: zich in een ander kunnen verplaatsen, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten oplossen en verantwoordelijkheid dragen.

Het meegeven van waarden en normen en cultuur.

Ons kindcentrum heeft, naast school en ouders, een belangrijke rol in het kinderen aanleren wat gebruikelijk is in de omgang met een ander. Om goed in de samenleving  functioneren is het nodig dat kinderen de normen, waarden en regels van de maatschappij waarin zij leven leren kennen en zich eigen maken.


.