Een klacht en dan?

Een klacht is natuurlijk nooit leuk. Maar ja, het kan voorkomen en dan is het wel belangrijk dat jij als ouder weet waar je moet zijn. En bij wie. Kindcentrum De Boomhut heeft dan ook een klachtenregeling opgesteld. We leggen het voor je uit:

  1. Heb je een klacht? Bespreek het dan bij voorkeur eerst met de direct betrokkene. Dit kan bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker zijn, de manager of directie.
  2. Leidt dit niet tot een goede oplossing? Dan kun je een formele klacht mailen naar onze directeur via info@kcdeboomhut.nl
  3. Hebben we het nog steeds niet goed opgelost voor je? Dan staat de weg je vrij voor informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, gevestigd in Den Haag www.degeschillencommissie.nl

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.  Het reglement van de Geschillencommissie, de procedure en werkwijze vind je hier


.