Communicatie

Jij als ouder bent super belangrijk voor ons! We betrekken ouders dan ook actief bij het beleid van Kindcentrum De Boomhut. Onze pedagogisch medewerkers staan altijd open voor opmerkingen en ideeën van ouders. Dat is fijn, want zo kunnen we nog beter inspelen op jouw wensen.

We communiceren op diverse manieren met ouders:

  • Bij het halen en brengen van je kind naar de opvang is er altijd tijd en ruimte om met de pedagogisch medewerker te praten over het wel en wee van je kind.
  • Onze directeur is bijna dagelijks aanwezig als de kinderen worden opgehaald. Je kunt dan bij haar terecht voor vragen en opmerkingen.
  • De peuterspeelzaal geeft belangrijke ontwikkelingen door aan ons wanneer dit in het belang van je kind is.
  • De 10-minuten gesprekken van basisschool De Fontein en Kindcentrum De Boomhut vallen samen en vinden één keer per jaar plaats met daarnaast de mogelijkheid om dingen te overleggen en vragen te bespreken.
  • Op onze site staan de notulen van de oudercommissie en alle andere wetenswaardigheden.
  • Maandelijks ontvang je van ons een nieuwsbrief per e-mail.
  • Jij ontvangt als ouder een inlogcode waarmee je in een beveiligde omgeving foto’s van je kind kunt bekijken. Via dit systeem kunnen ook dagen geruild worden, aanvragen gedaan worden voor extra dagen, facturen inzien of andere zaken inzien of wijzigen.

.