Pedagogiek

Bij Kindcentrum De Boomhut draait het natuurlijk om… de kinderen! Het belangrijkste is dat jouw kind het leuk en gezellig vindt bij ons,  zich veilig en geaccepteerd voelt en zo goed mogelijk wordt ondersteund in zijn of haar ontwikkeling.

Welke ‘opvoedingsdoelen’ hebben wij in onze kinderopvang?

  1. Het bieden van emotionele veiligheid.

Kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen. Dat is wat ons betreft echt de basis. We kijken hoe je kind zich voelt en bieden deskundige begeleiding.

  1. Ontwikkelen van persoonlijke competenties.

We respecteren ieder kind. Daarnaast begeleiden en stimuleren we je kind om zelfvertrouwen op te bouwen, initiatief te tonen en interesses te ontwikkelen.

  1. Ontwikkelen van sociale competenties.

Bij Kindcentrum De Boomhut leert je kind veel op sociaal vlak! Denk bijvoorbeeld aan: zich in een ander kunnen verplaatsen, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten oplossen en verantwoordelijkheid dragen.

  1. Het meegeven van waarden en normen en cultuur.

Jij als ouder en wij als groepsleiding hebben natuurlijk een voorbeeldfunctie als het gaat om normen en waarden. ‘Dankjewel’ zeggen, wachten op je beurt, kijken bij oversteken. Maar ook ‘lief zijn voor de andere kinderen’ zijn dagelijkse normen die we je kind meegeven.


.